Praktijkdag NHL Stenden

Praktijkdag NHL Stenden

Op donderdag 12 juli zijn een aantal consortiumleden bijeengekomen op NHL Stenden in Leeuwarden om te sparren over de resultaten van werkpakket 1, het vaststellen van de ‘state of the art’ van de vacuüminjectie binnen het consortium. Aanwezig waren:

Arvid de Lange (Adel Polyester)
Jan Mulder (Zaadnoordijk Yachtbuilders)
Rens Noorman (Hoora Watersport)
Leo Theuws (Theuws Polyester)
Arnold Koetje (InHolland)
Laura de Vries (NHL Stenden)
Thomas Kok (NHL Stenden)
Merette de Lange (stagair, NHL Stenden)
Agaath Siepel (studente Maritieme Techniek, NHL Stenden)

De dag startte met een paar korte presentaties over het verrichtte onderzoek. Laura de Vries, onderzoeker aan de NHL, presenteerde de uitkomsten van de interviews die zijn afgenomen met process engineers binnen bedrijven uit het consortium. Merette de Lange, studente chemie, presenteerde de resultaten van haar praktijk onderzoek dat ze op de NHL heeft uitgevoerd na aanleiding van de interviews. Vanwege de afwezigheid van Kasper Smit heeft Thomas Kok, onderzoeker aan de NHL, kort toegelicht wat de rol van Add-Maps was binnen werkpakket 1. Add-Maps is de software applicatie die Kasper Smit ontwikkeld voor zijn bedrijf Schatmaker.

Tijdens en na de lunch was er ruimte voor de consortiumleden om in discussie te gaan. Aan bod kwamen zaken als oplossingen voor het gebrek aan ervaring bij afgestudeerde techneuten en het gebruik van robots op de werkvloer. Uiteindelijk werd de groep rondgeleid in het composieten lab van de NHL.