Afgelopen vrijdag 9 februari kwam er een enthousiaste groep mensen bijeen voor de dag van de thema’s. De verschillende groepen zijn van 10 tot 4 met elkaar in gesprek gegaan over diverse onderwerpen zoals onderwijs, wet- en regelgeving, duurzaamheid, promotie en thermoplasten.

Na een stuk kennisdeling door de leider van de themagroep, werd er gekeken hoe die kennis in de praktijk gebracht kan worden en werden er door diverse leden ervaringen en informatie gedeeld. Door het delen van deze kennis en ervaringen, kwam de behoefte van diverse bedrijven naar voren die gezamenlijke interesse hebben om samen een project te initiëren. Ook was er hier de gelegenheid voor de aanwezigen om mee te denken en te praten over wat CompositesNL kan hierin betekenen voor haar leden.

Tijdens de lunch werd er onder het genot van een broodje en jus d’orange verder informatie en ervaringen met elkaar uitgewisseld.

Binnenkort zal er van iedere themagroep een uitgebreid verslag gedeeld worden. Hierin wordt de kennis uit de sessie besproken en ook de reacties en acties die daar uit voort zijn gekomen.

Het was een goed bezochte dag met een goede sfeer waarin iedereen de kans kreeg om knelpunten, ervaringen en succesverhalen met elkaar te delen.

De sessie Maritiem heeft vrijdag niet plaats kunnen vinden, maar die wordt opnieuw ingepland. Hier volgt binnenkort de informatie over.

Een impressie van de dag:

Source: compositesnl.nl/category/nieuws