Schatmaker

Overzicht én Inzicht

Innovatieve of nieuwe initiatieven komen niet snel van de grond!

Vaak blijken veel onderwerpen of ontwikkelprocessen complexer dan gedacht. Als gevolg daarvan vult men doorgaans de tijd met besprekingen en het uitstellen van keuzes of acties uit angst om fouten te maken. Wilt u deze impasse doorbreken? Overweeg dan eens zo’n onderwerp met een groep betrokkenen aan te pakken in een Add-Maps workshop.

In een Add-Maps workshop ontstaan snel waardevolle inzichten over niet eerder vermoedde onderdelen en hun verbanden. De Add-Map is een zogeheten adaptieve infographic waarop alle zaken en hun onderlinge verbanden worden weergegeven. Zo wordt elk aangebracht onderwerp bijgehouden en traceerbaar. Met Add-Maps bereikt u overzicht én inzicht.

Klik hier als u meer wilt weten over de voordelen van de Add-Maps workshop. Het kan voor uw organisatie een wezenlijk verschil opleveren.

Blijven plannen in de la liggen?

Niet toekomen aan nieuwe activiteiten terwijl hiervoor wel de juiste kennis, competenties en capaciteiten in huis zijn, frustreert doorgaans de ondernemer die een focus naar voren heeft. De waan van de dag regeert terwijl “morgen” elke dag weer dichterbij komt. Wat doet u “morgen” in het speelveld tussen uw klanten en concurrenten? En bevindt uw organisatie zich op dat moment in de meest strategische positie?

Het doorbreken van deze cyclus is lastig maar noodzakelijk. U heeft uw beste mensen nodig om de plannen voor “morgen” uit te werken en vorm te geven. Hoe krijgt u hen mee? En, hoe maakt u ze vrij?

Schatmaker richt zich op dit vraagstuk door twee problemen aan te pakken. Deze zijn:

  1. Gedachtenvorming: Het uitwerken van de ideeën en plannen van de ideefase naar een concreet concept. Daarna kan het in het reguliere traject van projectmanagement worden opgestart. Enkele voorbeelden van projecten waarbij gedachtenvorming versneld kan worden.
  2. Kennisdeling: Het in kaart brengen van de aanwezige en nog benodigde kennis zodat taken kunnen worden overgedragen en nieuwe activiteiten doelgerichter kunnen worden ontwikkeld.

De kern van onze aanpak is de Add-Maps workshop.

Elke organisatie heeft haar eigen doelen en vraagstukken. Om ervoor te zorgen dat deze voorop staan tijdens de Add-Maps workshop houden wij vooraf een intake. Daarnaast plannen we evaluatiemomenten zodat we de voortgang bewaken en de focus houden.

Uiteindelijk doel is om alle beschikbare kennis, het potentieel en de ervaring in kaart te brengen en deze te benutten zodat u daarmee aan de slag kan voor “morgen”.

Hierdoor veranderen plannen in concrete acties.

Wilt u aan de slag? Of eerst eens kennismaken? Neem dan contact op!

www.schatmaker.nl

Leave a Reply