NHL-Stenden

Renewable Resources

De Research group Renewable Resources (RgRR) houdt zich bezig met de verduurzaming van producten in algemene zin. Daarbij ligt de focus op de verduurzaming van de energieopwekking (wind en zon), gebouwen en mobiliteit. En last but not least richt Renewable Resources zich op het sluiten van de kunststofkringloop.

De missie van de onderzoeksgroep is om bij te dragen aan de transitie naar een duurzame en circulaire economie. Duurzaamheid betekent hier het tot een minimum beperken van schadelijke emissies, energieverbruik en schadelijke materialen. De drie lectoraten van de onderzoeksgroep werken door middel van praktijkgericht onderwijs en innovatief onderzoek aan de thema’s Windenergie, Zonnestroom & Vervoer en Circular Plastics. Het onderzoek sluit nauw aan bij verschillende regionale, landelijke en Europese beleidsdoelstellingen.

Samen met bedrijven en organisaties in Noord-Nederland doet de Research group Renewable Resources onderzoek dat directe resultaten en toepassingen oplevert voor de regio. Ook leidt het gekwalificeerde professionals op in werkvelden van de duurzame energie en circular plastics. Met de globale, landelijke en regionale ambities op het gebied van duurzaamheid is daar een prangende behoefte naar. Hiermee draagt Renewable Resources niet alleen bij aan het NHL-zwaartepunt Smart Sustainable Industries, maar ook aan Vital Regions: een vitale regio.

www.nhlstenden.com

Leave a Reply